Verenigingen - 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verenigingen

Vaak is het moeilijk om vrijwilligers te vinden binnen een vereniging die een bestuursfunctie op zich willen nemen. Meestal zijn dit goedwillende leden, echter vaak zonder de benodigde kennis. Of het nu gaat om sportverenigingen, stichtingen, VvE’s of andere maatschappelijke verenigingen: een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Bovendien loopt een bestuurslid het risico om te worden aangesproken op het handelen van een medebestuurslid die zijn boekje te buiten is gegaan bij beslissingen met grote financiële gevolgen voor de vereniging/stichting. Uitgangspunt is dat het bestuur als college bestuurt,  waaruit een collectieve verantwoordelijkheid voortvloeit.
Op een eventueel aanwezige bestuursaansprakelijkheids- verzekering kan geen beroep worden gedaan bij opzet (frauderende penningmeester), vergeten een brandverzekering af
te sluiten en schade door belastingen en premies.
Het niet voldoen aan de boekhoudplicht blijkt in de praktijk een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Het is dus verstandig om de financiële gang van zaken een keer door een deskundige te laten bekijken: hoe wordt bijvoorbeeld het ledenbestand bijgehouden? Hoe worden de uitgaven verantwoord?

Bent u als vereniging geïnteresseerd dan zal tijdens een kennismakingsgesprek duidelijk worden wat de wensen van de vereniging zijn en op welke wijze Speelman Administratie & Advies hier aansluiting bij kunnen vinden. Maatwerk dus

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu